Privacyverklaring


Animalis Dier-, Fok- & Showbenodigdheden  waardeert uw belangstelling voor haar producten en uw bezoek aan onze website. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich prettig voelt bij het bezoek aan onze website. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze websites worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland. De Animalis Dier-, Fok- & Showbenodigdheden website kan echter hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder deze Privacyverklaring vallen. Animalis Dier-, Fok- & Showbenodigdheden respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer.

Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens
Wanneer u onze site bezoekt, registreert onze web server automatisch de naam van uw internetserviceprovider, de website van waaruit u ons bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. Animalis Dier-, Fok- & Showbenodigdheden kan cookies gebruiken om de voorkeuren van onze bezoekers te volgen en onze website dienovereenkomstig te optimaliseren. Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als deze vrijwillig door u worden verstrekt.

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie
Wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt op onze website, gebruiken we die voor het expliciete doel waarvoor deze zijn verzameld, bijvoorbeeld voor verzending van uw bestelling of om uw verzoek om informatie te beantwoorden. Animalis Dier-, Fok- & Showbenodigdheden zal uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken met het oog op het technisch beheer van de website, klanttevredenheid en -administratie, verzending van bestellingen en marketingdoeleinden.  Uw gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld en wij zullen uw gegevens alleen bekendmaken aan overheidsautoriteiten in gevallen waarin dit wettelijk vereist is.

Inzage en correctie
U kunt ons vragen welke gegevens over uzelf in onze bestanden zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens dan kunt u schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. Hiertoe kunt u zich (o.v.v. ‘mutatie persoonsgegevens’) richten tot Animalis Dier-, Fok- & Showbenodigdheden: info@animalisalmere.nl. Wij zullen binnen een week op uw verzoek reageren. U kunt zich desgewenst op ieder moment afmelden voor onze nieuwsbrief.

Wijzigingen in onze Verklaring
We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring naar ons eigen inzicht te wijzigen of te verwijderen. Nieuwe verklaringen worden hier gepubliceerd en we raden u aan dit gedeelte frequent te bezoeken om op de hoogte te blijven van de inhoud van deze verklaring.